De werken

Het speelveld van Bouwbedrijf Penterman is zeer divers. De agrarisch sector is sterk vertegenwoordigd. Het gaat zowel om de (ver)bouw van stallen als agrarische bedrijfswoningen. Bij het particulier opdrachtgeverschap bouwt en verbouwt Penterman uiteenlopende woningen. Traditionele huizen, maar ook eigentijdse strak vormgegeven woningen. De aannemer heeft oog voor innovatieve ontwikkelingen, ook op het gebied van duurzaam bouwen. Utiliteitsbouw is een belangrijke pijler. Het gaat daarbij niet alleen om kantoren, bedrijfspanden en winkels. Zo is bouwbedrijf Penterman een vaste partner van woningcorporatie ProWonen voor onderhoud en verbouw. Projectontwikkeling is de vierde sector waarin Bouwbedrijf Penterman actief is. Samen met ontwikkelaars worden in eigen beheer nieuwe projecten uitwerkt en gerealiseerd.